Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę co do zasady może zostać rozwiązana. Pracownik może jednak odwołać się od wypowiedzenia, jeśli ma zastrzeżenia co do działania pracodawcy i czuje się niesłusznie potraktowany. Jak odwołać…

0 Komentarzy

Zakaz konkurencji

Prawo pracy stanowi, że pracodawca i pracownik mogą ustalić, że pracownik nie będzie mógł wykonywać działalności konkurencyjnej. Ten zakaz może obowiązywać zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po…

0 Komentarzy

Nadgodziny

Praca w godzinach nadliczbowych związana jest z określonymi zasadami. Czym dokładnie jest praca w godzinach nadliczbowych? Kiedy można ją zlecać? Jak wygląda wtedy rekompensata dla pracownika? Dokładne zasady pracy w…

0 Komentarzy

Pozew do sądu pracy

Sprawę do sądu pracy wnosi się poprzez złożenie odpowiedniego pozwu. Można go dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty, np. listem poleconym. Co powinien zawierać pozew do sądu pracy? Podobnie…

0 Komentarzy

Wypadek przy pracy

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy? W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu przy pracy pracownik ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Prawo pracy określa, iż o jego…

0 Komentarzy
Close Menu