Każda osoba, która została oskarżona o wykroczenie podlegające karze ma prawo do obrony. Obwiniony może skorzystać z wparcia doświadczonego adwokata, który dokładnie zapozna się ze sprawą, a następnie przygotuje linię obrony. Istotnym jest to, awybrać pełnomocnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. Obrona w sprawach o wykroczenia wymaga znajomości przepisów prawnych oraz doświadczenia procesowego. Jest to walka o interesy klienta – oczyszczenie z zarzutów lub przyznanie możliwie najłagodniejszej kary.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Podczas postępowania wyjaśniającego przedstawiane są osobie obwinionej wszelkie materiały dowodowe. Istotnym jest, aobwiniony doskonale znał swoje prawa. Osoba, która nie posiada dostatecznej wiedzy może czuć się niepewnie, a przez to wypaść przed sądem niewiarygodnie.
Dobry adwokat zagłębia się w sprawę swojego klienta. Pragnie poznać, jak największą ilość szczegółów. Być może podczas obrony skuteczne okażą się fakty, które pozornie są mało znaczące. Udział prawnika w sprawia jest kluczowy. Osoobwinione, które nie posiadają obrońcy bardzo często nie potrafią racjonalnie wyjaśnić danej sprawy. Pomoc prawnika jest już więc przydatna podczas przesłuchania. Dzięki niemu można poczuć się pewnie i swobodnie. Adwokat bierze na swoje barki wszelkie formalności. Pozostaje on aktywny na każdym etapie postępowania.
Sprawy o wykroczenia dotyczą zwykle spraw karnych o niskiej szkodliwości społecznej. Pomimo tego sąd przyznaje dotkliwe kary za popełnione wykroczenia. Ważne jest, apodejść do tematu obrony poważnie. Nierzadko tok postępowania wobec obwinionego jest wyjątkowo złożony. Nie każda sprawa jest łatwa i szybka w rozwiązaniu. Wyspecjalizowany prawnik doskonale wie, w jaki sposób walczyć o interesy swojego klienta. Udziela on również fachowego doradztwa na temat zabezpieczenia mienia, czy też finansów. Głównym celem jest to, audowodnić przed sądem, że obwiniony o popełnienie wykroczenia jest niewinny lub nie zasługuje na surowy wyrok.

Kiedy warto zgłosić się do prawnika?

Do prawnika warto zgłosić się w sytuacji, gdy jesteśmy obwinieni o wykroczenie, którego nie popełniliśmy. Często jest tak, że osozgłaszające się do adwokata nie miały świadomości tego, co grozi za popełnienie danego czynu. Sprawy o wykroczenia są bardzo różnorodne. Wiele z nich wydaje się nieskomplikowana, jednak w trakcie postępowania okazuje się zupełnie inaczej.
Przykładowe sprawy o wykroczenia to:

  • drobna kradzież
  • zakłócanie porządku publicznego
  • kolizja i stłuczka drogowa
  • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
  • zastosowanie przemocy wobec drugiej osoby
  • umyślne zniszczenie mienia
  • obraza uczuć religijnych
  • nieudzielenie pierwszej pomocy
  • udział w nielegalnej demonstracji
  • niestosowanie się do obowiązujących zasad ruchu drogowego

W przypadku niesatysfakcjonującego wyroku adwokat może złożyć w imieniu swojego klienta apelację. Dzięki niej spawa zostanie ponownie rozpatrzona, a szanse na jej pozytywne zakończenie wzrosną.

Obrona w sprawach o wykroczenia