BLOG

Blog o prawie

W tym miejscu będziemy starać się odpowiadać na najczęściej spotykane pytania, z którymi zwracają się do nas klienci.

Obrona w sprawach o wykroczenia
Każda osoba, która została oskarżona o wykroczenie podlegające karze ma prawo do obrony. Obwiniony może skorzystać z wparcia doświadczonego adwokata, który dokładnie zapozna się ze sprawą, a następni przygotuje linię obrony. Istotnym jest to, aby wybrać pełnomocnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. Obrona w sprawach o wykroczenia wymaga znajomości przepisów prawnych oraz doświadczenia procesowego. […]
Podział majątku
Co wchodzi w skład majątku wspólnego? W skład majątku wspólnego wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Kiedy możliwy jest podział? Podział wspólnego majątku może nastąpić po prawomocnym orzeczeniu przez sąd rozwodu, separacji lub po wcześniejszym […]
Wypowiedzenie umowy o pracę
Umowa o pracę co do zasady może zostać rozwiązana. Pracownik może jednak odwołać się od wypowiedzenia, jeśli ma zastrzeżenia co do działania pracodawcy i czuje się niesłusznie potraktowany. Jak odwołać się od wypowiedzenia? Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest wadliwe, ma prawo zgodnie z art. 44 Kodeksu pracy odwołać się […]
Zatrzymanie
W Polsce policjant ma prawo zatrzymać i wylegitymować przechodnia, o ile zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Jednakże ustawa nie wyjaśnia, czym dokładnie są te przesłanki, więc każde wytłumaczenie policjanta będzie właściwe. Kiedy więc można wnosić ustalenie, iż zatrzymanie było bezprawne? Zatrzymanie - kogo, kiedy i na jak długo? Mimo, że policja może zatrzymać każdego, kto […]
Alimenty
Co to jest obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny określony jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Polega on na dostarczaniu środków utrzymania oraz wychowania osobie uprawnionej. Jak długo trwa? Rodzice zobowiązani są do alimentacji dziecka tak długo, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie ma żadnej granicy wiekowej, po przekroczeniu której rodzice mogą przestać […]
Zakaz konkurencji
Prawo pracy stanowi, że pracodawca i pracownik mogą ustalić, że pracownik nie będzie mógł wykonywać działalności konkurencyjnej. Ten zakaz może obowiązywać zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Kiedy można ustanowić zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia? Kodeks pracy dopuszcza możliwość ustanowienia zakazu konkurencji tylko i wyłącznie w stosunku do pracownika zatrudnionego […]