Zatrzymanie

Zatrzymanie

W Polsce policjant ma prawo zatrzymać i wylegitymować przechodnia, o ile zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Jednakże ustawa nie wyjaśnia, czym dokładnie są te przesłanki, więc każde wytłumaczenie policjanta będzie właściwe. Kiedy więc można wnosić ustalenie, iż zatrzymanie było bezprawne?

Zatrzymanie - kogo, kiedy i na jak długo?

Mimo, że policja może zatrzymać każdego, kto wyda jej się podejrzany, to jednak musi trzymać się pewnych procedur. Należą do nich między innymi przedstawienie oraz wylegitymowanie się, wyjaśnienie powodu zatrzymania, uprzedzenie o dokonaniu rewizji osobistej, prośba o pokazanie swoich dokumentów i ewentualne odprowadzenie na komisariat. Zatrzymanie może trwać 48 godzin do nawet 72 godzin, w zależności o dalszego toku postępowania.

Na posterunku policji w obowiązku policjanta leży przedstawienie nam praw osoby zatrzymanej, nie tylko słowie, ale także poprzez wręczenie odpowiedniego pisma. Następnie sporządza się protokół z zatrzymania, który w przypadku postępowania sądowego, będzie bardzo ważnym dokumentem. Po spisaniu protokołu w wypadku stwierdzenie popełnienia przestępstwa, policjant zawiadamia prokuratora. Na tym jego rola się kończy, więc w tym momencie sami musimy pamiętać o przysługujących nam prawach, ponieważ dopóki z naszych ust nie padnie prośba o skorzystanie z nich, dopóty policjant sam tego nie zaproponuje.

Jakie są prawa osoby zatrzymanej?

Do najważniejszych praw osoby zatrzymanej należy pomoc prawna adwokata, poinformowanie bliskich albo ewentualnie pracodawcy, prawa do skorzystania z usług tłumacza (w przypadku nieznajomości języka polskiego), prawo do wniesienie poprawek do protokołu oraz otrzymania jego odpisu i prawa do wniesienia do sądu zażalenia w sprawie zatrzymania.

Kiedy zatrzymanie jest bezprawne?

Jak wspomniano na samym początku artykułu, każdy policjant w Polsce ma prawo do zatrzymania, wylegitymowania oraz rewizji osobistej o ile zachodzi uzasadnione przesłanie ku temu. Policjant powinien przedstawić je w momencie rozpoczęcia tej procedury, ale często jest to tylko teoria, w praktyce te uzasadnienia się nie pojawiają. W każdym razie uzasadnieniem może być cokolwiek - spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, podejrzane albo głośne zachowanie, wizualne podobieństwo do osoby figurującej w kartotece poszukiwanych itd. Ciężko więc wnosić o bezprawne zatrzymanie z tego tytułu. Najłatwiej umorzyć postępowanie ze względu niedopilnowania przez policjanta swoich obowiązków, więc na tę część warto zwrócić większą uwagę.

Co może zrobić adwokat dla osoby zatrzymanej?

W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, warto zwrócić się o pomoc do adwokata, nawet jeżeli na posterunku policji przyznaliśmy się do winy. Zeznania na posterunku są często dokonywane w stresujących warunkach i pod wpływem emocji, przez co wydźwięk może delikatnie się różnić od prawdziwych wydarzeń. Adwokat pomoże w sprawie karnej przebrnąć przez formalności związane z procesem sądowym i postępowaniem karnym oraz przyjąć konkretną linię obrony. W większości przypadków bronienie się na własną rękę może przynieść więcej szkód, niż pożytku, więc warto rozważyć pomoc fachowca.

ADWOKAT RZESZÓW

Potrzebujesz porady prawnej? Napisz do nas!

Kancelaria Adwokacka

Doradztwo prawne dla firm i osób prywatnych. Reprezentowanie w sądzie, urzędzie. Sporządzanie pism procesowych. Sprawy rodzinne, karne, spadkowe. Obsługa prawna firm.
Close Menu