O KANCELARII

kancelaria adwokacka

Nasze usługi

Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz instytucje. Posiadamy wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie wszechstronnej obsługi prawnej. Prowadzimy złożone i skomplikowane sprawy wymagające interdyscyplinarnej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

Jak działamy?

Zapewniamy pełne zaangażowanie w sprawy, które są nam powierzane przez klientów. Podchodzimy do nich z należytą starannością oraz troską. Celem działania kancelarii jest uzyskanie najkorzystniejszego wyniku sprawy. Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie klienta z oferowanej obsługi prawnej. Priorytetem działania kancelarii adwokackiej jest bezpieczeństwo prawne klientów oraz satysfakcja z podejmowanych działań. Wzajemne relacje oparte są o zaufanie budowane przez wiele lat. Przejawia się ono w działaniu kancelarii. Zawsze staramy się ocenić realnie szanse danej sprawy oraz rzetelnie informujemy o kosztach prowadzenia postępowania sądowego.

Porady prawne

Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie procesowe oraz wszechstronną znajomość przepisów prawnych obowiązujących w polskim systemie prawnym. Porady prawne udzielane przez naszych prawników w Rzeszowie dotyczą m.in. przepisów prawa pracy, cywilnego, karnego. Jeżeli chcesz się umówić na konsultację prawną w kancelarii zadzwoń do nas na numer telefonu 730 210 180.

Opinie prawne

Kancelaria adwokacka sporządza pisemne opinie prawne w sprawach. Na zlecenie klientów dokonujemy wykładni oraz interpretacji przepisów prawych, zajmujemy się oceną prawną aktów prawnych oraz wszelkiej dokumentacji.

Pisma procesowe

W sprawach sądowych oraz administracyjnych sporządzamy profesjonalne pisma procesowe. Pisma kancelarii uwzględniają bieżący stan prawny oraz aktualne orzecznictwo sądowe.

Reprezentowanie w sprawie

Reprezentowanie w sprawie to zasadnicza cześć usług prawnych wykonywanych na zlecenie naszych klientów. Na zasadzie udzielonego przez mocodawcę pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony zastępujemy strony w postępowaniach toczących się z ich udziałem.

Koszty adwokackie

Koszty adwokackie za prowadzenie sprawy przez kancelarię są każdorazowo uzgadniane z klientem w umowie. Kancelaria stosuje różne formy rozliczeń – ryczałt za dokonanie czynności jednorazowych, stałe wynagrodzenie za pełnienie kompleksowej obsługi prawnej.