Obsługa prawna firm Adwokat Rzeszów, zakładanie spółek prawa handlowego, przekształcenia spółek, likwidacja spółki z o.o.

Usługi dla biznesu

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego w KRS. Negocjacje umów z kontrahentami. Wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek. Przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych. Ochrona danych osobowych RODO. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

Doradztwo prawne dla przedsiębiorców

Zapewniamy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw. Kancelaria oferuje  bieżącą obsługę prawną firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego.  W imieniu naszych mocodawców prowadzimy negocjacje umów z kontrahentami, opiniowanie i sporządzanie umów – niedozwolone klauzule umowne, zabezpieczenie wykonania umowy. Opiniowanie i sporządzanie aktów prawnych – umowy, statuty, uchwały, regulaminy. Szacowanie i analiza ryzyk prawnych w podejmowanych działaniach. Zakładanie i rejestracja  spółek prawa handlowego w KRS – spółka jawna, partnerska, komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna – zgłaszanie zmian do KRS ( wystąpienie wspólnika ze spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, zbycie udziałów, akcji ). Zakładanie i rejestracja stowarzyszeń i fundacji. Wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek. Przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych na rzecz podmiotów gospodarczych. Ochrona danych osobowych RODO.

Co jeszcze robimy?

  • stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia
  • przekształcanie, łączenie i podziały spółek
  • postępowanie upadłościowe i naprawcze, postępowanie sanacyjne
  • likwidacja działalności gospodarczej: rozwiązanie spółki prawa handlowego, spółdzielni, podmiotów gospodarczych

Kogo obsługujemy?

Doradztwo prawne dla przedsiębiorców dotyczy:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółki prawa handlowego – spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
  • instytucje państwowe i samorządowe
  • małe i średnie firmy, przedsiębiorstwa

Ile kosztuje obsługa prawna?

W zależności od wielkości firmy oraz jej potrzeb oferujemy dogodne modele współpracy:

  1. ryczałt miesięczny – stała opłata za świadczoną obsługę prawną, bez żadnego limitu czasu pracy prawnika
  2. stawka godzinowa – koszt obsługi stanowi iloczyn przepracowanych godzin oraz ustalonej stawki za godzinę pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy zadzwoń do nas i ustal termin wstępnej konsultacji. Gdy skażesz nam swoje oczekiwania i potrzemy przygotujemy dla Ciebie ofertę na obsługę prawną Twojej firmy.