Usługi prawne dla biznesu

Profesjonalne doradztwo prawne

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw. Oferujemy obsługę prawną firm, w ramach której mogą Państwo liczyć na naszą pomoc m.in. w:

 • zakładanie działalności gospodarczej - spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
 • obsługa prawna przedsiębiorców: prawo gospodarcze, handlowe, cywilne, pracy
 • doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy unijnych
 • opiniowanie i sporządzanie aktów prawnych - umowy, statuty, uchwały, regulaminy
 • przygotowanie dokumentacji i rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • zgłaszanie wszelkich zmian wypisów w KRS: wystąpienie wspólnika ze spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, zbycie udziałów, akcji
 • przygotowanie dokumentacji i rejestracja stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców, fundacji
 • uchylenie, stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia
 • windykacja należności: prowadzenie postępowań przedsądowych – negocjacje, mediacje, postępowań sądowych – pozew o zapłatę, zabezpieczenie roszczenia, postępowanie egzekucyjne: wnioski egzekucyjne
 • prowadzenie postępowań upadłościowych, naprawczych, sanacyjnych
 • likwidacja działalności: rozwiązanie spółki, spółdzielni, podmiotów gospodarczych

Kancelaria Adwokacka ma siedzibę przy ul. 3 Maja 28 w Rzeszowie.

Close Menu