Adwokat w sprawach budowlanych w Rzeszowie

Sprawy budowlane

Sprawy budowlane w Rzeszowie. Decyzja o warunkach zabudowy. Wniosek o pozwolenie na budowę. Umowa o roboty budowlane. Sprawy legalizacji samowoli budowlanej. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Odwołanie od decyzji PINB. Skarga na decyzję WINB. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy budowlane. Prawo budowlane określa zasady projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych. Przepisy prawne ustawy budowlanej określają strukturę organów administracji architektoniczno – budowlanej, organów nadzoru budowlanego oraz ich prawa i obowiązki.

Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa budowlanego. Reprezentujemy przedsiębiorców oraz osoprywatne, w tym inwestorów publicznych, prywatnych, deweloperów, generalnych wykonawców budowlanych, podwykonawców usług budowlanych. Zapewniamy usługi prawne dla inżynierów kontraktów, wykonawców robót branżowych, projektantów oraz biur projektowych, inspektów nadzoru, kierowników robót, geodetów.

Prowadzimy kompleksowe usługi, w tym m.in. doradzamy uczestnikom procesów inwestycyjnych na każdym jego etapie – zawieranie, realizacja i rozliczanie kontraktów budowlanych. Zapewniamy pomoc prawną uczestnikom procesu budowlanego samego początku – negocjowanie warunków poszczególnych umów poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia. Przygotujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich szczebli realizacji zadań inwestycyjnych. Pomagamy zgromadzić stosowaną dokumentację budowlaną. Udzielamy konsultacji prawnych, podczas których uzyskasz wyczerpującą poradę prawną z zakresu prawa budowlanego. Wyjaśniamy Twoje wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów prawa. Kompleksowo prowadzimy sprawy w zakresie obsługi prawnej na płaszczyźnie administracyjnej i cywilnej.

Reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych i osofizyczne przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pozwala nam na stosowanie praktycznych i bezpiecznych rozwiązań w umowach zawieranych z podwykonawcami, dostawcami oraz inżynierami kontraktu. Sporządzimy odwołanie od decyzji PINB. Prowadzimy sprawy legalizacji samowoli budowlanej. Opracujemy oraz opiniujemy umowy – umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska.

Pomoc w sprawach budowlanych

  • badanie stanu prawnego nieruchomości oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości
  • wsparcie inwestorów, wykonawców, podwykonawców w prowadzeniu negocjacji umów o roboty budowlane
  • doradzamy przy zawieraniu, realizacji, rozliczaniu kontraktów budowlanych, inwestycyjnych
  • obsługa projektów deweloperskich
  • zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
  • decyzja o warunkach zabudowy
  • pozwolenie na budowę
  • pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
  • zgłoszenie budowy lub robót budowlanych
  • skarga na decyzję WINB

Adwokat w sprawach budowlanych w Rzeszowie posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwala mu sprawnie poruszać w przepisach prawa budowlanego. Powierzane nam sprawy są szczegółowo analizowane i konsultowane, aosiągnąć oczekiwane założenia klientów. Jeżeli zastanawiasz się co zrobić, gdy otrzymasz nakaz rozbiórki, jak uzyskać pozwolenie na budowę, gdy działka nie ma dostępu do drogi publicznej, co to jest obszar oddziaływania obiektu, jak uzyskać warunki zabudowy dla zabudowy zagrodowej, co wymaga zgłoszenia, a co pozwolenia, na czym polega zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego adwokat w sprawach budowlanych wyjaśni Ci wskazane zawiłości.