Sprawy rodzinne

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest działem prawa zawierającym przepisy prawne regulujące stosunki majątkowe i niemąjatkowe między małżonkami, krewnymi, osobami związanymi węzłem opieki lub kurateli. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rodzinne i opiekuńcze.

Kancelaria adwokacka pomaga w sprawach o: