Sprawy rodzinne

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest działem prawa zawierającym przepisy prawne regulujące stosunki majątkowe i niemąjatkowe między małżonkami, krewnymi, osobami związanymi węzłem opieki lub kurateli. Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rodzinne i opiekuńcze.

Kancelaria adwokacka pomaga w sprawach o:

 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • podział majątku
 • przysposobienie - adopcja dziecka
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
 • unieważnienie małżeństwa
 • rozdzielność majątkowa
 • opieka nad dzieckiem
 • kontakty z dzieckiem
 • władza rodzicielska - pozbawienia, ograniczenie, zawieszenie
 • zgoda sądowa na czynności prawne - zarząd majątkiem dziecka
 • świadczenia rodzicielskie