Rozwód

SPRAWY ROZWODOWE

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o rozwód. Pomagamy oraz doradzamy naszym klientom.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Sąd orzeka rozwód jeżeli między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Czy sąd może odmówić rozwodu?

Mając na względzie dobro małoletnich dzieci stron sąd może odmówić rozwodu. Sąd oddali powództwo jeżeli zostanie wykazane, iż rozwodu żąda strona winna rozkładu małżeńskiego.

Orzeczenie o winie

Strona postępowania może domagać się, aby sąd ustalił winę rozkładu pożycia małżeńskiego.

O czym sąd orzeka w sprawie rozwodowej?

W wyroku rozwodowym sąd orzeka lub może orzec o różnych dodatkowych kwestiach. Są nimi np.:

 • alimenty na dzieci
 • alimenty na rzecz małżonka
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem,
 • powierzenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jak adwokat w sprawie o rozwód może pomóc?

Sprawy rozwodowe związane są z dużym przeżyciem dla stron oraz wywołują liczne skutki prawne. W trakcie procesu sądowego ustanowiony adwokat będzie czuwał nad prawidłowym jej przebiegiem.

W kancelaria może jeszcze pomóc? Na zlecenie klienta:

 • sporządzimy pozew o rozwód oraz wniosek o zabezpieczenie roszczeń
 • wyjaśnimy kiedy można domagać się rozwodu z orzekaniem o winie, jakie są podstawy ustalenia wini oraz czy warto wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • czy w sprawie o rozwód można zgłaszać żądanie podziału majątku
 • kto ma prawo do sprawowania opieki nad dziećmi
 • jakie są zasady ustalania wysokości alimentów dla dziecka
 • jak przygotować się do rozwodu
 • jaki jest koszt przeprowadzenia sprawy

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Istnieje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonek nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Aby to zrobić należy w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska, które nosiło się przed zawarciem małżeństwa.