SPRAWY KARNE

 1. Występowanie w sprawach karnych, karnych - skarbowych w sądzie,  w prokuraturze, na policji jako:
  • obrońca podejrzanych, oskarżonych - przestępstwa
  • obrońca obwinionych - wykroczenia
 2. Reprezentowanie poszkodowanych przestępstwem, wykroczeniem:
  • pełnomocnik pokrzywdzonego
  • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
  • pełnomocnik powoda cywilnego
 3. Piszemy pisma sądowe, wnioski:
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  • odpowiedź na akt oskarżenia
  • subsydiarny akt oskarżenia
  • prywatny akt oskarżenia
  • zażalenie, apelacja, kasacja