Adwokat Rzeszów - Sprawy karne

Prawo karne

Prawo karne są jedną z głównych specjalizacji kancelarii. Prowadzimy sprawy oraz świadczymy porady prawne z zakresu prawa karnego.

Adwokat w sprawach karnych

To osoba, która w sposób kompleksowy prowadzi postępowania karne. Do adwokata warto zgłosić się na każdym etapie sprawy, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Jako osoba z dużym doświadczeniem prawnym, pomoże Ci przebrnąć przez zawiłości związane z prawem karnym w trakcie postępowania przygotowawczego oraz procesu.

Posiadanie obrońcy już na etapie początkowym sprawy jest bardzo ważne. To właśnie na tym etapie jest gromadzony materiał dowodowy, są przesłuchiwani świadkowie i podejrzani. Dlatego warto na tym etapie posiadać obrońcę, który zna się na przepisach prawnych i zrobi wszystko, co możliwe, oczywiście w zgodzie z literą prawa, adalszy przebieg procesu był jak najkorzystniejszy dla strony, którą reprezentuje.

W postępowaniu sądowym adwokat podejmuje szereg czynności: przygotowuje różne pisma procesowe, w tym apelację od wyroku sądowego. Zapewnia oskarżonemu obronę w sądzie oraz czuwa nad kierunkiem przebiegu rozprawy zadając na przykład odpowiednie pytania: świadkom, oskarżonemu, biegłemu. Prowadzimy sprawy karne z urzędu oraz z wyboru.

Specjalizacja – adwokat sprawy karne Rzeszów

Kancelaria adwokacka działa jako obrońca podejrzanego i oskarżonego oraz występuje jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego. Kancelaria reprezentuje strony w postępowaniu przygotowawczym, w trakcie dochodzenia i śledztwa, na każdym etapie sądowym oraz wykonawczym.

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych dotyczących:

 • przestępstw posiadania i handlu narkotykami
 • udział w z zorganizowanej grupie przestępczej
 • kradzież z włamaniem
 • przywłaszczenie mienia
 • oszustwo
 • przestępstw prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • przestępstw znęcania psychicznego i fizycznego nad rodzinną
 • zniesławienie, zniewaga

Posiadanie i handel narkotykami

Posiadanie narkotyków, ich udzielanie lub handel narkotykami to przestępstwa bardzo popularne w Polsce. Dobry adwokat od spraw karnych, znający problematykę tych przestępstw może pomóc złagodzić skutki ewentualnej represji karnej. Jeśli obawiasz się zarzutu posiadania lub handlu narkotykami skontaktuj się z naszą kancelarią w Rzeszowie.

Co grozi za posiadanie narkotyków

Zgodnie z kodeksem karnym posiadanie narkotyków to czyn karalny. Karalność przestępstwa posiadania narkotyków zależy od kilku czynników, m.in. od ilości posiadanych środków psychoaktywnych. W razie ustalenia przez Policję posiadania narkotyków sprawa zostanie skierowana do sądu, który może wydać wyrok skazujący na karę grzywny, ograniczenia wolności, a w najcięższych przypadkach nawet karę bezwzględną pozbawienia wolności.

Kiedy jest możliwe umorzenie sprawy o posiadanie narkotyków?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii daje możliwość umorzenia sprawy wobec osoposiadającej nieznaczne ilości narkotyków na własny użytek. Jest to możliwe  jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jak też już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę.

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu

Kodeks karny przewiduje surowe sankcje za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Oprócz samej kary bardzo dotkliwą represją jest orzekany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Spowodowanie wypadku drogowego dodatkowo wzmaga represję karną.  Orzekany kary są dużo surowsze. Osoba poszkodowana może dodatkowo zgłaszać wobec sprawcy roszczenia finansowe o naprawienie szkody, odszkodowanie za cierpienia fizyczne i psychiczne. Zapewniamy pomoc prawną w takich przypadkach. Zadzwoń do nas 730 210 180 lub przyjdź do naszej kancelarii Rzeszowie.

Jak adwokat może pomóc w sprawie karnej?

Występujemy w sprawach karnych, karnych – skarbowych w sądzie,  w prokuraturze, na policji:

 1. obrona w postępowaniu karnym podejrzanych, oskarżonych – przestępstwa, przestępstwa karno-skarbowe, gospodarcze
 2. obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
 3. prowadzenie spraw nieletnich
 4. reprezentowanie skazanych w sprawach karych wykonawczych
 5. pełnomocnik pokrzywdzonego przestępstwem

Reprezentowanie poszkodowanych przestępstwem, wykroczeniem jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego. Sporządzamy pisma sądowe, wnioski:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • odpowiedź na akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • prywatny akt oskarżenia
 • dobrowolne poddanie karze
 • zażalenie, apelacja, kasacja

Sprawy uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych –  tymczasowe aresztowanie, zakaz opuszczania kraju, dozór. Kancelaria prowadzi postępowania o dozór elektroniczny, zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności. Nasi adwokaci sprowadzą czy zatrzymanie przez policję było zasadne, czy zachodzą podstawy do wydania wyroku łącznego. Pomożemy uzyskać list żelazny, aodpowiadać z wolnej stopy. Będziemy reprezentować Twoje interesy w postępowaniu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania ( ENA), pertraktować na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z prokuraturą, prowadzić mediacje w celu ugodowego załatwienia sporu.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Prawo karne przewiduje instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego, która ma zastosowanie w sytuacjach, w których ukaranie sprawcy wydaje się być niecelowe pomimo tego, że jest oczywiste, że ta osoba dopuściła się przestępstwa. W takich przypadkach sąd po złożeniu stosownego wniosku może zastosować wobec sprawcy warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania karnego kończy postępowanie karne, w którym sąd wydaje wyrok umarzający sprawę – odstępuje od skazania i poddaje sprawcę przestępstwa określonym obowiązkom próby. Takie orzeczenie jest dla oskarżonego bardzo korzystne, bowiem nie zostaje mu wymierzona kara za popełnione przestępstwo. Poza tym skazany nie zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Karnego.