Sprawy karne

PRAWO KARNE

Bronimy oskarżonych i podejrzanych w sprawach karnych

Występujemy w sprawach karnych, karnych - skarbowych w sądzie,  w prokuraturze, na policji jako:

  • obrońca podejrzanych, oskarżonych - przestępstwa
  • obrońca obwinionych - wykroczenia

Reprezentowanie poszkodowanych przestępstwem, wykroczeniem:

  • pełnomocnik pokrzywdzonego
  • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
  • pełnomocnik powoda cywilnego

Sporządzamy pisma sądowe, wnioski:

  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  • odpowiedź na akt oskarżenia
  • subsydiarny akt oskarżenia
  • prywatny akt oskarżenia
  • zażalenie, apelacja, kasacja