adwokat

Pomoc prawna adwokata

Tworzymy zespół prawników posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach prawa. Prowadzimy zarówno sprawy proste, jak i te skomplikowane, wymagające zaangażowania całego zespołu. Zapewniamy rzetelne i profesjonalne podejście do powierzonych nam spraw. W działaniu kierujemy się zasadami kodeksu etyki zawodowej adwokatów. Gwarantujemy poufność informacji przekazywanych przez klientów, które są objęte tajemnicą adwokacką. Kancelaria adwokacka w Rzeszowie znajduje się przy ulicy 3 -go Maja.

Usługi prawne kancelarii

Zapewniamy pomoc dla osób prywatnych, firm oraz instytucji. Posiadamy wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie wszechstronnej obsługi prawnej. Prowadzimy złożone i skomplikowane sprawy wymagające interdyscyplinarnej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

Porady prawne

Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie procesowe oraz wszechstronną znajomość przepisów prawnych obowiązujących w polskim systemie prawnym. Porady prawne udzielane przez naszych prawników w Rzeszowie dotyczą m.in. przepisów prawa pracy, cywilnego, karnego. Jeżeli chcesz się umówić na konsultację prawną w kancelarii zadzwoń do nas na numer telefonu 730 210 180.

Pisma procesowe

W sprawach sądowych oraz administracyjnych sporządzamy profesjonalne pisma procesowe. Pisma kancelarii uwzględniają bieżący stan prawny oraz aktualne orzecznictwo sądowe.

Opinie prawne

Kancelaria adwokacka sporządza pisemne opinie prawne w sprawach. Na zlecenie klientów dokonujemy wykładni oraz interpretacji przepisów prawych, zajmujemy się oceną prawną aktów prawnych oraz wszelkiej dokumentacji.

Reprezentowanie w sprawie

Reprezentowanie w sprawie to zasadnicza cześć usług prawnych wykonywanych na zlecenie naszych klientów. Na zasadzie udzielonego przez mocodawcę pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony zastępujemy strony w postępowaniach toczących się z ich udziałem.

Jakie są koszty adwokackie?

Koszty adwokackie za prowadzenie sprawy przez kancelarię są każdorazowo uzgadniane z klientem w umowie. Kancelaria stosuje różne formy rozliczeń – ryczałt za dokonanie czynności jednorazowych, stałe wynagrodzenie za pełnienie kompleksowej obsługi prawnej.

Co nas wyróżnia?

Oferujemy pełne zaangażowanie w sprawy, które są nam powierzane przez klientów. Podchodzimy do nich z należytą starannością oraz troską. Celem działania kancelarii jest uzyskanie najkorzystniejszego wyniku sprawy. Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie klienta z oferowanej obsługi prawnej. Priorytetem działania kancelarii adwokackiej jest bezpieczeństwo prawne klientów oraz satysfakcja z podejmowanych działań. Wzajemne relacje oparte są o zaufanie budowane przez wiele lat. Przejawia się ono w działaniu kancelarii. Zawsze staramy się ocenić realnie szanse danej sprawy oraz rzetelnie informujemy o kosztach prowadzenia postępowania sądowego.