reprezentowanie w postępowaniu sądowym

Reprezentowanie w postępowaniu sądowym

Reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym, administracyjnym. Oferujemy zastępstwo procesowe w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą, Policją.

Zastępstwo procesowe

Kancelarię adwokacką w Rzeszowie tworzą osoposiadające uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Nasi adwokaci są wpisani na listę adwokatów prowadzoną przez Naczelną Radę Adwokacką oraz czynnie wykonują swoje obowiązki zawodowe.  Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych pozwala nam skutecznie występować przed sądem w roli profesjonalnego pełnomocnika.

Nasza kancelaria reprezentuje klientów jako pełnomocnik powoda, pozwanego, wnioskodawcy w postępowaniu sądowym oraz sądowo-administracyjnym. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi – sądem rejonowym, okręgowy oraz apelacyjnym. Występujemy w procesach przed Sądem Najwyższym. Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Prokuraturą oraz Policją.

Zastępstwo procesowe w postępowaniu administracyjnym

Nasi klienci powierzają nam sprawy prowadzone przez organy administracji publicznej na podstawie przepisów administracyjnych. Reprezentujemy strony przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą oraz Urzędem Skarbowym, Celnym.

Ile kosztuje reprezentowanie w sprawie?

Koszty adwokackie za reprezentowanie strony w postępowaniu określa umowa zawarta z klientem. Na wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy składa się przewidywany nakład pracy pełnomocnika w sprawie. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć ile kosztuje wynajęcie adwokata do prowadzenia sprawy zadzwoń do kancelarii i umów się na poradę prawną. Szczegółowo omówiona sprawa pozwala najdokładniej oszacować przewidywane wydatki i koszty pracy w sprawie.