BLOG

Blog o prawie

W tym miejscu będziemy starać się odpowiadać na najczęściej spotykane pytania, z którymi zwracają się do nas klienci.

Odprawa pośmiertna a odrzucenie spadku
Czym jest odprawa pośmiertna i czy wchodzi w skład spadku po zmarłym? Odprawa pośmiertna jest to uprawnienie osobiste rodziny zmarłego, a nie spadek, dlatego nie wchodzi w skład spadku. Reasumując odrzucenie spadku po zmarłym nie wiąże się z odrzuceniem prawa do zasiłku pośmiertnego. W skład spadku wchodzą jasno określone w ustawie prawa do własności, prawo […]
Rozdzielność majątkowa
Jak ustanowić rozdzielność majątkową? Zasadniczo istnieją dwa sposoby na wprowadzenie rozdzielności majątkowej do ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej - w drodze umowy oraz orzeczenia sądowego. Intercyza - umowa małżeńska majątkowa Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność małżeńska majątkowa. Jeżeli istniej miedzy stronami zgoda mogą one zawrzeć umowę majątkową u notariusza […]
Zwolnienie dyscyplinarne z pracy
Umowa o pracę stwarza wiele przywilejów dla zatrudnionego, a także zawiera dużą ilość elementów ochronnych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może zwolnić zatrudnionego. Istnieje kilka sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Może to być wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzeniowego lub zwolnienie dyscyplinarne. Żeby to ostatnie mogło zaistnieć, muszą zaistnieć pewne warunki. Jakie? Czym […]
Obrona w sprawach o wykroczenia
Każda osoba, która została oskarżona o wykroczenie podlegające karze ma prawo do obrony. Obwiniony może skorzystać z wparcia doświadczonego adwokata, który dokładnie zapozna się ze sprawą, a następnie przygotuje linię obrony. Istotnym jest to, aby wybrać pełnomocnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. Obrona w sprawach o wykroczenia wymaga znajomości przepisów prawnych oraz doświadczenia procesowego. […]
Podział majątku wspólnego
Co wchodzi w skład majątku wspólnego? W skład majątku wspólnego wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Kiedy możliwy jest podział? Podział wspólnego majątku może nastąpić po prawomocnym orzeczeniu przez sąd rozwodu, separacji lub po wcześniejszym […]
Wypowiedzenie umowy o pracę
Umowa o pracę co do zasady może zostać rozwiązana. Pracownik może jednak odwołać się od wypowiedzenia, jeśli ma zastrzeżenia co do działania pracodawcy i czuje się niesłusznie potraktowany. Jak odwołać się od wypowiedzenia? Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest wadliwe, ma prawo zgodnie z art. 44 Kodeksu pracy odwołać się […]
1 2 4