Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Jak ustanowić rozdzielność majątkową? Zasadniczo istnieją dwa sposona wprowadzenie rozdzielności majątkowej do ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej – w drodze umowy oraz orzeczenia sądowego. Jeżeli małżonkowie trakcie małżeństwa nabyli lub posiadają składniki majątkowe, ustanowienie rozdzielności majątkowej pozwala na przeprowadzenie podziału

Zatrzymanie

Zatrzymanie

W Polsce policjant ma prawo zatrzymać i wylegitymować przechodnia, o ile zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Jednakże ustawa nie wyjaśnia, czym dokładnie są te przesłanki, więc każde wytłumaczenie policjanta będzie właściwe. Kiedy więc można wnosić ustalenie, iż zatrzymanie było bezprawne?

Alimenty

Alimenty

Co to jest obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny określony jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Polega on na dostarczaniu środków utrzymania oraz wychowania osobie uprawnionej. Obowiązek alimentacyjny może być również wypełniany poprzez wypełnianie osobistej pieczy nad dzieckiem. Jak długo trwa? Rodzice