Rozdzielność majątkowa

Jak ustanowić rozdzielność majątkową? Zasadniczo istnieją dwa sposoby na wprowadzenie rozdzielności majątkowej do ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej - w drodze umowy oraz orzeczenia sądowego. Intercyza - umowa małżeńska majątkowa Z…

0 Komentarzy

Obrona w sprawach o wykroczenia

Każda osoba, która została oskarżona o wykroczenie podlegające karze ma prawo do obrony. Obwiniony może skorzystać z wparcia doświadczonego adwokata, który dokładnie zapozna się ze sprawą, a następnie przygotuje linię…

0 Komentarzy

Podział majątku wspólnego

Co wchodzi w skład majątku wspólnego? W skład majątku wspólnego wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub…

0 Komentarzy

Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę co do zasady może zostać rozwiązana. Pracownik może jednak odwołać się od wypowiedzenia, jeśli ma zastrzeżenia co do działania pracodawcy i czuje się niesłusznie potraktowany. Jak odwołać…

0 Komentarzy

Zatrzymanie

W Polsce policjant ma prawo zatrzymać i wylegitymować przechodnia, o ile zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Jednakże ustawa nie wyjaśnia, czym dokładnie są te przesłanki, więc każde wytłumaczenie policjanta będzie…

0 Komentarzy

Alimenty

Co to jest obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny określony jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Polega on na dostarczaniu środków utrzymania oraz wychowania osobie uprawnionej. Jak długo trwa? Rodzice zobowiązani są…

0 Komentarzy

Zakaz konkurencji

Prawo pracy stanowi, że pracodawca i pracownik mogą ustalić, że pracownik nie będzie mógł wykonywać działalności konkurencyjnej. Ten zakaz może obowiązywać zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po…

0 Komentarzy

Obrona w postępowaniu karnym

Polski kodeks prawny ściśle kodyfikuje obowiązki, ale także i przywileje, które przewidziane są dla wszystkich stron toczącej się sprawy. Swoje prawa ma również osoba oskarżona, która powinna być o nich…

0 Komentarzy
Close Menu