Odprawa pośmiertna a odrzucenie spadku

Odprawa pośmiertna a odrzucenie spadku

Czym jest odprawa pośmiertna i czy wchodzi w skład spadku po zmarłym?

Odprawa pośmiertna jest to uprawnienie osobiste rodziny zmarłego, a nie spadek, dlatego nie wchodzi w skład spadku. Reasumując odrzucenie spadku po zmarłym nie wiąże się z odrzuceniem prawa do zasiłku pośmiertnego. W skład spadku wchodzą jasno określone w ustawie prawa do własności, prawo udziału we współwłasności, użytkowanie wieczyste, grunty, hipoteka i zastaw, roszczenia o wykup, roszczenia windykacyjne, naprawa szkody majątkowej, własnościowe prawo do lokalu i inne. Do spadku należy również prawo do niepobranego wynagrodzenia przez pracownika. Odrzucając, zatem spadek jesteśmy pozbawieni prawa do poborów, jakich nie otrzymał zmarły za życia. Wtedy trzeba sprawę zrealizować inaczej.

Czy należy się odprawa pośmiertna w przypadku, gdy odrzucamy spadek?

Aby odpowiedzieć na to pytanie w pierwszej kolejności należy sięgnąć do kodeksu prawa pracy. Określa on jasno, komu i w jakich okolicznościach należy się odprawa po śmiertelna oraz zaległe wynagrodzenie. Zgodnie z nim w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje odprawa pośmiertna.

Kiedy nie przysługuje odprawa pośmiertna?

Nie przysługuje ona jednak od pracodawcy wtedy, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i odszkodowanie takie jest wypłacone przez ubezpieczalnię dla jego bliskich. Odszkodowanie może być wyższe bądź niższe od odprawy pośmiertnej. Kiedy zaistnieje sytuacja, że odszkodowanie jest niższe niż przewidziana w kodeksie pracy odprawa pośmiertna pracodawca ma obowiązek nadpłacić kwotę stanowiąca różnicę.

ADWOKAT RZESZÓW

Potrzebujesz porady prawnej? Napisz do nas!

Kancelaria Adwokacka

Doradztwo prawne dla firm i osób prywatnych. Reprezentowanie w sądzie, urzędzie. Sporządzanie pism procesowych. Sprawy rodzinne, karne, spadkowe. Obsługa prawna firm.
Close Menu