Nadgodziny - Adwokat Rzeszów

Nadgodziny

Posted Posted in Prawo pracy

Praca w godzinach nadliczbowych związana jest z określonymi zasadami. Czym dokładnie jest praca w godzinach nadliczbowych? Kiedy można ją zlecać? Jak wygląda wtedy rekompensata dla pracownika? Dokładne zasady pracy w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzeń za godziny nadliczbowe można znaleźć w Kodeksie pracy, w jego Rozdziale V. Pracą w godzinach nadliczbowych określa się pracę, która wykracza […]

Pozew do sądu pracy - Adwokat Rzeszów

Pozew do sądu pracy

Posted Posted in Prawo pracy

Sprawę do sądu pracy wnosi się poprzez złożenie odpowiedniego pozwu. Można go dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty, np. listem poleconym. Co powinien zawierać pozew do sądu pracy? Podobnie jak inne pisma wszczynające postępowanie przed sądem, pozew do sądu pracy powinien zawierać określone przez prawo informacje. Należy przede wszystkim oznaczyć sąd, do którego kierowany […]

Wypadek przy pracy - Adwokat Rzeszów

Wypadek przy pracy

Posted Posted in Prawo pracy

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy? W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu przy pracy pracownik ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Prawo pracy określa, iż o jego przyznaniu i wysokości decyduje ZUS. Wniosek składa się za pośrednictwem pracodawcy. Pracownik może także dochodzić odszkodowania od samego pracodawcy w momencie, gdy świadczenie z Zakładu […]