Nadgodziny

Nadgodziny - wynagrodzenie, dodatek, rekompensata, ryczałt, limity

Praca w godzinach nadliczbowych związana jest z określonymi zasadami. Czym dokładnie jest praca w godzinach nadliczbowych? Kiedy można ją zlecać? Jak wygląda wtedy rekompensata dla pracownika? Dokładne zasady o godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzeń za godziny nadliczbowe można znaleźć w Kodeksie