Co to jest obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny określony jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Polega on na dostarczaniu środków utrzymania oraz wychowania osobie uprawnionej. Obowiązek alimentacyjny może być również wypełniany poprzez wypełnianie osobistej pieczy nad dzieckiem.

Jak długo trwa?

Rodzice zobowiązani są do alimentacji dziecka tak długo, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie ma żadnej granicy wiekowej, po przekroczeniu której rodzice mogą przestać łożyć na utrzymanie dziecka. Wielokrotnie zdarza się, iż po ukończeniu 18 roku życia dziecko kontynuuje naukę i nie jest samodzielnie się utrzymać.

Czy można uchylić alimenty?

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Świadczenia alimentacyjne

Alimenty można ustanowić w drodze postępowania sądowego lub postępowania pozasądowego. Postępowanie sądowe, którego wynikiem jest wyrok zasądzający alimenty wiąże się z koniecznością wniesienia pozwu do właściwego sądu. Roszczenia o alimenty na dziecko można dochodzić również w sprawie o rozwód oraz w sprawie o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa.

Podwyższenie alimentów

Warto pamiętać, iż w razie zmiany stosunków można zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej alimentów. Ma to duże znaczenie, w szczególności gdy wzrastają potrzeosouprawnionej lub pogorszyła się sytuacja osozobowiązanej.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów uzależniona jest z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb osouprawnionej do ich otrzymywania, z drugiej zaś od możliwości majątkowych i zarobkowych osozobowiązanej do zapłaty.

Kiedy można żądać zapłaty alimentów od dziadków i rodzeństwa?

W razie niemożności uzyskania alimentów od rodzica można dochodzić ich zapłaty od osób zobowiązanych w dalszej kolejności tj. od dziadków oraz od dorosłego rodzeństwa dziecka. Jeżeli zobowiązani rodzice dziecka nie są w stanie sprostać w stanie sprostać temu obowiązkowi dostarczania alimentów osobie uprawnionej, można żądać alimentów od dziadków, a dopiero w ich braku lub niemożności wypełniania obowiązku od rodzeństwa.

Jak może pomóc adwokat w sprawie alimentacyjnej?

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw alimentacyjnych. Prowadziliśmy wiele tego typu spraw, co powoduje, że wiemy co bierze się pod uwagę w ustaleniu obowiązku alimentacyjnego. W naszej kancelarii znajdziesz fachową obsługę oraz pomoc prawną doświadczonych adwokatów. Udzielimy porady prawnej jak napisać pozew o alimenty, czy zasadnym jest wystąpienie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Alimenty