Rozwód

Rozwód

Czy dobry adwokat pomoże w sprawie rozwodowej?

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się między innymi w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw o rozwód. Sama decyzja o rozwodzie powoduje dużo stresu u małżonków, nie mówiąc już jak nieprzyjemny potrafi być proces sądowy. Działając pod wpływem emocji strony podejmują niejednokrotnie niekorzystne dla siebie decyzje. W takich sytuacjach niezbędna wydaje się pomoc prawna dobrego adwokata, który będzie czuwał nad przebiegiem postępowania, w odpowiednim momencie zgłosi stosowne wnioski dowodowe.

Kiedy mówimy o rozwodzie, bardzo często spotykaną sytuacją jest spór o podział majątku. Jest to trudna sytuacja dla byłych małżonków. Istnieje bowiem zagrożenie, że były mąż/była żona straci wszystko. Profesjonalna pomoc prawna dobrego adwokata może uchronić od błędnych decyzji. Skutki mogą być doniosłe - utrata mieszkania, utrata kontaktu z dziećmi, wysokie alimenty. Skorzystaj z pomocy prawnej dobrego prawnika.

Rozwód zgodnie z przepisami prawnymi to proces sądowy, który ma doprowadzić do prawnego rozwiązania małżeństwa.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi, iż sąd orzeka o rozwodzie jeżeli między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Czy można odmówić rozwodu?

Ze względu na dobro małoletnich dzieci stron można odmówić rozwodu. Sędzia oddali powództwo jeżeli zostanie wykazane, iż rozwodu żąda strona winna rozkładu małżeńskiego.

Orzeczenie o winie

Strona postępowania może domagać się, aby sąd ustalił winę rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym celu w pozwie rozwodowym musi zostać zawarty stosowny wniosek strony. Takie żądanie można zgłosić w przypadku dopuszczenia się zdrady małżeńskiej, stosowania przemocy wobec współmałżonka, pozostawienia go w potrzebie. Oczywiście są to przykładowe podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Niemniej każda sytuacja, która uzasadnia wniosek o ustalenie winy w małżeństwie wymaga dokładnego rozważenia, bowiem na ogół w taki przypadkach decydujące znaczenie mają szczegóły.

O czym orzeka się w sprawie rozwodowej?

W wyroku rozwodowym sąd orzeka lub może orzec o różnych dodatkowych kwestiach. Niektóre kwestie wymają od strony zgłoszenia stosownego wniosku, o innych sąd musi orzec, albowiem są to rozstrzygnięcia obligatoryjne wyroku. Są nimi np.:

 • alimenty na dzieci
 • alimenty na rzecz małżonka
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • kontakty z dzieckiem
 • powierzenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jak adwokat w sprawie o rozwód może pomóc?

Sprawy o rozwód związane są z dużym przeżyciem dla stron oraz wywołują liczne skutki prawne. W trakcie procesu sądowego ustanowiony adwokat będzie czuwał nad prawidłowym jej przebiegiem.

Jak kancelaria adwokacka może jeszcze pomóc? Na zlecenie klienta:

 • sporządzimy pozew o rozwód oraz wniosek o zabezpieczenie roszczeń
 • wyjaśnimy kiedy można domagać się rozwodu z orzekaniem o winie, jakie są podstawy ustalenia wini oraz czy warto wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • czy w sprawie o rozwód można zgłaszać żądanie podziału majątku
 • kto ma prawo do sprawowania opieki nad dziećmi
 • jakie są zasady ustalania wysokości alimentów dla dziecka
 • jak przygotować się do rozwodu
 • jaki jest koszt przeprowadzenia sprawy

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Istnieje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonek nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Aby to zrobić należy w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska, które nosiło się przed zawarciem małżeństwa.

ADWOKAT RZESZÓW

Potrzebujesz porady prawnej? Napisz do nas!

Kancelaria Adwokacka

Doradztwo prawne dla firm i osób prywatnych. Reprezentowanie w sądzie, urzędzie. Sporządzanie pism procesowych. Sprawy rodzinne, karne, spadkowe. Obsługa prawna firm.
Close Menu