W przypadku, gdy kwestia naszej winy nie podlega żadnej wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem będzie przyznanie się do winy, okazanie skruchy i współpraca z organami ścigania. Może to spowodować znaczne obniżenie wyroku. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Podpowiadamy, kto może to zrobić i w jaki sposób to uczynić.

Co można zyskać dobrowolnie poddając się karze?

Jeżeli przeglądałeś kodeks karny, możesz zauważyć, że bardzo często wymiar kary za poszczególne przestępstwa podawany jest jako widełki (np. 5 miesięcy – 3 lata więzienia). Dobrowolnie poddając się karze, zyskujesz większe szanse na wydanie korzystniejszego dla siebie wyroku. Idąc w zaparte, nawet gdy dowody jednoznacznie wskazują Twoją winę, możesz jedynie pogorszyć swoją sytuację. W przypadku błahych przestępstw przyznanie się do winy może zdecydować o tym, że będziemy musieli zapłacić jedynie niedużą grzywnę, uzyskamy wyrok w zawieszeniu.

Zaletą decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze jest także znaczne skrócenie śledztwa. W tej sytuacji kolejne rozprawy nie będą musiały się odbywać, dzięki czemu Ty zaoszczędzisz sobie wiele czasu i nerwów. Bardzo często złożenie wniosku skutkuje automatycznym wydaniem wyroku, w bardziej złożonych sytuacjach proces kończy się po jednej rozprawie.

Kto może złożyć wniosek o samoukaranie?

Wniosek o dobrowolne poddanie się każe może złożyć każdy oskarżony, za wyjątkiem sytuacji, gdy w grę wchodzi zbrodnia – czyli przestępstwo umyślne zagrożone karą co najmniej trzech lat pozbawienia wolności. Prawo karne stanowi, iż wniosek będzie uwzględniony, jeżeli nie sprzeciwi się mu prokurator ani oskarżony, a wszystkie okoliczności sprawy zostaną wyjaśnione.

Kiedy i jak można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze?

Bardzo ważne jest, nie przegapić momentu, do kiedy można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Należy to uczynić do ostatniego dnia pierwszych przesłuchań wszystkich oskarżonych w sprawie. Po tym terminie nasz wniosek nie zostanie uwzględniony. Wniosek pomoże nam przygotować i złożyć w naszym imieniu nasz adwokat. Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze jest często najlepszym sposobem na to, uzyskać mało bolesną, przewidywalną karę.

Jak adwokat może pomóc w sprawie?

Zanim zdecydujemy się złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze, należy zawsze skonsultować się z adwokatem, którego zadaniem jest obrona w postępowaniu karnym. Należy pamiętać o tym, że decyzja o dobrowolnym poddaniu się karze zawsze powinna być bardzo dobrze przemyślana. Czasem jest tak, że oskarżony decyduje się przyznać do winy, gdyż policjanci mogą sugerować, że „oferta” wygaśnie, jeśli nie podejmie się decyzji szybko. Nie jest to prawdą.

Zawsze powinniśmy najpierw skonsultować się z adwokatem, który pomoże nam przeanalizować wszystkie wady i zalety takiego rozwiązania. Jest oczywiste, że się boimy – doświadczony prawnik prowadził jednak wiele spraw podobnych do naszej i będzie potrafił doradzić nam najlepsze rozwiązanie.

Dobrowolne poddanie karze