Dozór elektroniczny, jako forma odbywania kary pozbawienia wolności, od czasu, kiedy został wprowadzony do katalogu kar w systemie prawnym, zyskuje rosnącą popularność ze względu na oczywiste korzyści, jakie niesie dla osób skazanych. Jest to kara zdecydowanie mniej dolegliwa niż klasycznie pojmowane pozbawienie wolności. Jednak w gąszczu wciąż zmieniających się przepisów prawa wiele osób nie wie, w jaki sposób można się o dozór elektroniczny ubiegać, dlatego często pomoc prawna kancelarii prowadzącej sprawy karne jest dobrym rozwiązaniem.

Na czym polega dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny polega na zamianie pozbawienia wolności w zakładzie karnym na odbycie zasądzonego okresu kary w miejscu stałego zamieszkania. W mieszkaniu skazanej osoinstaluje się środki techniczne, a skazany otrzymuje bransoletę z nadajnikiem, która jest trwale przymocowana do ręki lub nogi. W ten sposób osoba odbywająca karę jest stale monitorowana i nie może oddalać się od miejsca zamieszkania. Jednak od tej reguły jest wyjątek, a mianowicie stosowanie dozoru dopuszcza raz na dobę 12 godzin przerwy w odbywaniu kary.

Jakie korzyści z dozoru elektronicznego mogą pomóc w podjęciu decyzji o tej formie odbycia kary?

Osadzenie w zakładzie karnym jest szczególnie dla osób, które popełniły przestępstwo o małej szkodliwości społecznej niezwykle dolegliwe. Wiąże się z wykluczeniem na czas odbywania kary ze społeczeństwa, z odseparowaniem od rodziny, a także z pozbawieniem możliwości wykonywania pracy zawodowej.

Zastosowanie dozoru elektronicznego jako alternatywy dla przebywania w warunkach więzienia jest niewątpliwie dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na przebywanie w środowisku rodzinnym, społeczeństwie, a także kontynuowanie swojej pracy zawodowej w dotychczasowym miejscu.

Wszystkie korzyści z dozoru elektronicznego, niewątpliwie przemawiają za wyborem takiej właśnie formy odbycia kary pozbawienia wolności, jeśli owa kara nie przekracza 1 roku. Warto więc dowiedzieć się, jaka pomoc prawna kancelarii jest dostępna dla osób skazanych na niewielki wymiar kary.

W jaki sposób kancelaria prawna może pomóc w uzyskaniu dozoru elektronicznego?

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności może uzyskać kompleksową pomoc prawną w sporządzeniu stosownych dokumentów, które są konieczne do zamiany formy odbywania kary. Kancelaria prawna oferuje przygotowanie wniosku o dozór elektroniczny uwzględniając wszystkie stosowne przepisy prawa, a także sporządzenie oświadczenia do wniosku o odbywanie kary w tego rodzaju systemie.

We wniosku wskazuje się orzeczenie sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Konieczna jest także pisemna zgoda pełnoletnich osób, które przebywają w mieszkaniu, gdzie będzie odbywana kara na przebywanie skazanego oraz na instalację systemu dozoru.

Wniosek o zgodę sądu na orzeczenie dozoru elektronicznego powinien zawierać uzasadnienie dla wymierzenia właśnie tego rodzaju kary.

Sporządzenie kompletu stosownych dokumentów przez kancelarię prawną z pewnością sprawi, że będą one prawidłowe i skuteczne.

Dozór elektroniczny