Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Wykroczenia

Obrona w sprawach o wykroczenia

Posted Posted in Prawo karne

Każda osoba, która została oskarżona o wykroczenie podlegające karze ma prawo do obrony. Obwiniony może skorzystać z wparcia doświadczonego adwokata, który dokładnie zapozna się ze sprawą, a następnie przygotuje linię obrony. Istotnym jest to, aby wybrać pełnomocnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. Obrona w sprawach o wykroczenia wymaga znajomości przepisów prawnych oraz doświadczenia procesowego. […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Zatrzymanie

Zatrzymanie

Posted Posted in Prawo karne

W Polsce policjant ma prawo zatrzymać i wylegitymować przechodnia, o ile zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Jednakże ustawa nie wyjaśnia, czym dokładnie są te przesłanki, więc każde wytłumaczenie policjanta będzie właściwe. Kiedy więc można wnosić ustalenie, iż zatrzymanie było bezprawne? Zatrzymanie – kogo, kiedy i na jak długo? Mimo, że policja może zatrzymać każdego, kto […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Obrona w postępowaniu karnym

Obrona w postępowaniu karnym

Posted Posted in Prawo karne

Polski kodeks prawny ściśle kodyfikuje obowiązki, ale także i przywileje, które przewidziane są dla wszystkich stron toczącej się sprawy. Swoje prawa ma również osoba oskarżona, która powinna być o nich poinformowana podczas zatrzymania. Jednym z najważniejszych i niezbywalnych jest prawo do obrony w postępowaniu karnym. Co więcej, adwokat przysługuje każdemu oskarżonemu, nawet jeśli go nie […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie

Posted Posted in Prawo karne

Choć w polskim prawie funkcjonuje zjawisko określane mianem “domniemania niewinności”, sąd może orzec wprowadzenie pewnych środków ograniczających wolność podejrzanego, przed osądzeniem. Nazywają się one środkami zapobiegającymi. Najbardziej restrykcyjnym z nich jest tymczasowe aresztowanie, które najdalej ingeruje w sferę wolności obywatela i całkowicie jej pozbawia na określony czas. Na jakich zasadach funkcjonuje tymczasowe aresztowanie? Czy adwokat […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Dobrowolne poddanie karze

Dobrowolne poddanie karze

Posted Posted in Prawo karne

W przypadku, gdy kwestia naszej winy nie podlega żadnej wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem będzie przyznanie się do winy, okazanie skruchy i współpraca z organami ścigania. Może to spowodować znaczne obniżenie wyroku. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Podpowiadamy, kto może to zrobić i w jaki sposób to uczynić. Co […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Posted Posted in Prawo karne

Dozór elektroniczny, jako forma odbywania kary pozbawienia wolności, od czasu, kiedy został wprowadzony do katalogu kar w systemie prawnym, zyskuje rosnącą popularność ze względu na oczywiste korzyści, jakie niesie dla osób skazanych. Jest to kara zdecydowanie mniej dolegliwa niż klasycznie pojmowane pozbawienie wolności. Jednak w gąszczu wciąż zmieniających się przepisów prawa wiele osób nie wie, […]