Obrona w sprawach o wykroczenia

Każda osoba, która została oskarżona o wykroczenie podlegające karze ma prawo do obrony. Obwiniony może skorzystać z wparcia doświadczonego adwokata, który dokładnie zapozna się ze sprawą, a następnie przygotuje linię…

0 Komentarzy

Zatrzymanie

W Polsce policjant ma prawo zatrzymać i wylegitymować przechodnia, o ile zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Jednakże ustawa nie wyjaśnia, czym dokładnie są te przesłanki, więc każde wytłumaczenie policjanta będzie…

0 Komentarzy

Obrona w postępowaniu karnym

Polski kodeks prawny ściśle kodyfikuje obowiązki, ale także i przywileje, które przewidziane są dla wszystkich stron toczącej się sprawy. Swoje prawa ma również osoba oskarżona, która powinna być o nich…

0 Komentarzy

Tymczasowe aresztowanie

Choć w polskim prawie funkcjonuje zjawisko określane mianem "domniemania niewinności", sąd może orzec wprowadzenie pewnych środków ograniczających wolność podejrzanego, przed osądzeniem. Nazywają się one środkami zapobiegającymi. Najbardziej restrykcyjnym z nich…

0 Komentarzy

Dobrowolne poddanie karze

W przypadku, gdy kwestia naszej winy nie podlega żadnej wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem będzie przyznanie się do winy, okazanie skruchy i współpraca z organami ścigania. Może to spowodować znaczne obniżenie wyroku.…

0 Komentarzy

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny, jako forma odbywania kary pozbawienia wolności, od czasu, kiedy został wprowadzony do katalogu kar w systemie prawnym, zyskuje rosnącą popularność ze względu na oczywiste korzyści, jakie niesie dla…

0 Komentarzy
Close Menu