Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa - majątek odrębny, osobisty

Jak ustanowić rozdzielność majątkową? Zasadniczo istnieją dwa sposona wprowadzenie rozdzielności majątkowej do ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej – w drodze umowy oraz orzeczenia sądowego. Jeżeli małżonkowie trakcie małżeństwa nabyli lub posiadają składniki majątkowe, ustanowienie rozdzielności majątkowej pozwala na przeprowadzenie podziału

Alimenty

Adwokat w sprawie o alimenty w Rzeszowie

Co to jest obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny określony jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Polega on na dostarczaniu środków utrzymania oraz wychowania osobie uprawnionej. Obowiązek alimentacyjny może być również wypełniany poprzez wypełnianie osobistej pieczy nad dzieckiem. Jak długo trwa? Rodzice

Separacja

separacja adwokat Rzeszów

Separacja małżeńska Separacja stanowi rozwiązanie dla osób, które chcą formalnie rozstać się z małżonkiem. Z drugiej strony nie są gotowe psychicznie na bardziej radykalne środki, np. ze względów religijnych lub rodzinnych. Na czym polega separacja? Separacja to sądowe uregulowanie rzeczywistego

Rozwód

rozwód Adwokat Rzeszów

Sprawy o rozwód Rozwody powodują dużo stresu u małżonków, nie mówiąc już jak nieprzyjemny potrafi być sam proces sądowy. Działając pod wpływem emocji strony podejmują niejednokrotnie niekorzystne dla siebie decyzje. W takich sytuacjach niezbędna wydaje się pomoc prawna adwokata rozwodowego,