Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Posted Posted in Prawo rodzinne

Jak ustanowić rozdzielność majątkową? Zasadniczo istnieją dwa sposoby na wprowadzenie rozdzielności majątkowej do ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej – w drodze umowy oraz orzeczenia sądowego. Intercyza – umowa małżeńska majątkowa Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność małżeńska majątkowa. Jeżeli istniej miedzy stronami zgoda mogą one zawrzeć umowę majątkową u notariusza […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Podział majątku

Podział majątku wspólnego

Posted Posted in Prawo rodzinne

Co wchodzi w skład majątku wspólnego? W skład majątku wspólnego wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Kiedy możliwy jest podział? Podział wspólnego majątku może nastąpić po prawomocnym orzeczeniu przez sąd rozwodu, separacji lub po wcześniejszym […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Alimenty

Alimenty

Posted Posted in Prawo rodzinne

Co to jest obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny określony jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Polega on na dostarczaniu środków utrzymania oraz wychowania osobie uprawnionej. Jak długo trwa? Rodzice zobowiązani są do alimentacji dziecka tak długo, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie ma żadnej granicy wiekowej, po przekroczeniu której rodzice mogą przestać […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Posted Posted in Prawo rodzinne

W sytuacji kiedy rodzice się rozstają bardzo istotną sprawą jest wspólne ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem. Utrzymywanie kontaktów z własną pociechą to prawo i obowiązek każdego rodzica, z którego nic go nie zwalnia. Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal zachowuje prawo do kontaktów z dzieckiem, których może dochodzić przed sądem. Kto może złożyć wniosek […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Separacja

Separacja

Posted Posted in Prawo rodzinne

Orzeczenie separacji to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą formalnie rozstać się z małżonkiem, aczkolwiek nie są gotowe psychicznie na przechodzenie procedur związanych z rozwodem lub nie chcą korzystać z tego sposobu, np. ze względów religijnych lub rodzinnych. Separacja – co to takiego? Separacja to sądowe uregulowanie rzeczywistego rozłączenia małżonków, aczkolwiek bez rozwiązywania związku małżeńskiego. […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Rozwód

Rozwód

Posted Posted in Prawo rodzinne

Kiedy sąd orzeka rozwód? Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi, iż sąd orzeka o rozwodzie jeżeli między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Czy można odmówić rozwodu? Ze względu na dobro małoletnich dzieci stron można odmówić rozwodu. Sędzia oddali powództwo jeżeli zostanie wykazane, iż rozwodu żąda strona winna rozkładu małżeńskiego. Orzeczenie o winie Strona postępowania […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Dziedziczenie alimentów

Dziedziczenie alimentów

Posted Posted in Prawo rodzinne

Co wchodzi w skład spadku? W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również pasywa. Przyjmując na siebie spadek bierzemy wszystko, dobrodziejstwa jak i długi. W skład spadku jednak wchodzą wyłącznie obowiązki mające charakter majątkowy, a nie te, które mają charakter osobisty. Alimenty są właśnie zobowiązaniem mającym charakter osobisty, a osobiste zobowiązania wygasają w chwili […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Rozwód i podział majątku

Rozwód i podział majątku

Posted Posted in Prawo rodzinne

Czy dobry adwokat pomoże w sprawie rozwodowej? Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się między innymi w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw o rozwód. Sama decyzja o rozwodzie powoduje dużo stresu u małżonków, nie mówiąc już jak nieprzyjemny potrafi być proces sądowy. Działając pod wpływem emocji strony podejmują niejednokrotnie niekorzystne dla siebie decyzje. W takich sytuacjach […]