Co wchodzi w skład spadku?

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również pasywa. Przyjmując na siebie spadek bierzemy wszystko, dobrodziejstwa jak i długi. W skład spadku jednak wchodzą wyłącznie obowiązki mające charakter majątkowy, a nie te, które mają charakter osobisty. Alimenty są właśnie zobowiązaniem mającym charakter osobisty, a osobiste zobowiązania wygasają w chwili śmierci spadkodawcy.

Kiedy alimenty wchodzą w skład spadku?

Inaczej ma się sprawa alimentów, które to zostały zasądzone w trakcie życia zobowiązanego, ale nie zostały zapłacone. W takim przypadku, jako datę wymagalności bierzemy datę wskazaną w orzeczeniu sądowym. Zasądzone i niezapłacone alimenty wówczas wejdą w skład spadku i będą obciążać spadkobierców, którzy to zobowiązani zostaną do ich spłaty.

Co zrobić, auzyskać alimenty od osozmarłej?

Ważną rzeczą jest, ze osoba uprawniona do otrzymywania alimentów nie musi występować do sądu z kolejnym wnioskiem przeciwko spadkobiercy zobowiązanego. Wystarczy, ze złoży wniosek o nadanie wyrokowi zasądzającemu obowiązek alimentacyjny klauzuli wykonalności również przeciwko spadkobiercy oraz przedstawienie sądowi dowodów, że spadkobierca odziedziczył również po zmarłym zobowiązanie do alimentów. Inaczej wygląda sprawa, gdy uprawniony do alimentów dziedziczy po zmarłym alimenty względem niego. W takiej sytuacji nie będzie on mógł rościć praw do zaspokojenia potrzeb przez inne osoby, ponieważ staje się on zarówno uprawnionym jak i zobowiązanym do obowiązku alimentacyjnego, wobec czego zobowiązanie to wygasa. I nie ma już praktycznie żadnych podstaw awnioskować o nie ponownie.

Dziedziczenie alimentów