Separacja

Separacja

Orzeczenie separacji to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą formalnie rozstać się z małżonkiem, aczkolwiek nie są gotowe psychicznie na przechodzenie procedur związanych z rozwodem lub nie chcą korzystać z tego sposobu, np. ze względów religijnych lub rodzinnych.

Separacja – co to takiego?

Separacja to sądowe uregulowanie rzeczywistego rozłączenia małżonków, aczkolwiek bez rozwiązywania związku małżeńskiego. W niektórych przypadkach separacja stanowi rozwiązanie tymczasowe, prowadzące do pogodzenia się małżonków. Może to być także etap przejściowy, którego następstwem jest rozwód.

Jak uzyskać separację?

Uzyskanie orzeczenia o separacji jest znacznie łatwiejsze niż orzeczenie rozwodu – w przypadku separacji wystarczy udowodnić, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, w przeciwieństwie do rozwodu, nie ma konieczności udowadniania, że wspomniany rozkład pożycia ma charakter trwały.
Orzeczenie o separacji oznacza, że pod względem formalnym związek małżeński nadal istnieje, aczkolwiek zdjęty zostaje obowiązek wspólnego pożycia małżonków. Inaczej rzecz ujmując, każdy z nich może mieszkać osobno, prowadzić odrębne gospodarstwo domowe i życie.
Istotnym skutkiem separacji jest rozdzielność majątkowa, dzięki czemu każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty po orzeczeniu separacji i może rozporządzać nim zgodnie z własną wolą. Dotyczy to także zobowiązań finansowych – odpowiedzialność za kredyty i pożyczki zaciągnięte po orzeczeniu separacji ponosi wyłącznie małżonek, który zdecydował się skorzystać z konkretnego produktu finansowego.
Ponadto w czasie rozprawy o ustanowienie separacji sąd może zarządzić podział majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa.

Najważniejsze skutki separacji to:

- rozdzielność majątkowa między małżonkami;
- pozostający w separacji małżonek nie może skorzystać z prawa dziedziczenia ustawowego;
- wzmianka o separacji zostaje odnotowana w akcie małżeństwa;
- uchylone zostaje domniemanie, że dzieci urodzone przez żonę w czasie separacji są dziećmi męża.

Kiedy nie można orzec separacji?

Zasadniczo separacji nie można orzec w dwóch przypadkach:
- jeżeli w wyniku separacji ucierpią wspólne, małoletnie dzieci małżonków;
- jeśli orzeczenie separacji okaże się sprzeczne z normami współżycia społecznego.

Kiedy zdecydować się na separację?

Separację warto rozważyć w sytuacji, gdy istnieją przesłanki lub przypuszczenia, że rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter przejściowy i istnieje prawdopodobieństwo powrotu do wspólnego życia.
Niektóre pary decydują się na separację ze względów religijnych – dotyczy to sytuacji, gdy rozwód nie jest akceptowany przez kościół.
Niekiedy decyzja o separacji powstaje pod presją rodziny, która nie potrafi zaakceptować rozwodu. W tej sytuacji jest to rozwiązanie optymalne, umożliwiające bliskim pogodzenie się z rozkładem małżeństwa. Warto pamiętać, że separacja nie wyklucza rozwodu.
Pod względem prawnym separacja ma takie same skutki jak rozwód, a jedyną różnicą jest to, że małżonkowie nie mogą ponownie wstąpić w związek małżeński.

Jak uzyskać orzeczenie o separacji?

Uzyskanie orzeczenia o separacji wymaga złożenia pozwu w sądzie okręgowym oraz uiszczenie ustalonej opłaty sądowej. W zależności od indywidualnych potrzeb, sprawę sądową można prowadzić samodzielnie lub skorzystać z fachowej pomocy adwokata. Pozew należy złożyć w sądzie przynależnym do ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że co najmniej jedno z nich nadal tam mieszka.

Przebieg postępowania sądowego

Podstawą każdej sprawy sądowej jest dowód z przesłuchania stron, w przypadku separacji są to małżonkowie. Istnieje możliwość przesłuchania dodatkowych świadków, o ile zgłoszone zostały takie wnioski. Wniosek o przesłuchanie świadków można zgłosić przed sprawą lub w jej trakcie.
Może się zdarzyć, że w opinii sądu separacja nie jest potrzebna, istnieje szansa na powrót małżonków do wspólnego życia – w tej sytuacji sprawa może zostać skierowana do mediacji. Małżonkowie przy udziale doświadczonego mediatora, posiadającego zazwyczaj wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne, uzgadniają akceptowane przez obie strony warunki ugody. Mediator może być wybrany przez małżonków lub wskazany przez sąd. Należy pamiętać, że mediacja wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponoszą małżonkowie. Posiedzenia sądu w sprawie separacji odbywają się za zamkniętymi drzwiami, czyli bez udziału osób trzecich – małżonkowie nie muszą się więc obawiać, że ich sprawy rodzinne zostaną publicznie ujawnione.

ADWOKAT RZESZÓW

Potrzebujesz porady prawnej? Napisz do nas!

Kancelaria Adwokacka

Doradztwo prawne dla firm i osób prywatnych. Reprezentowanie w sądzie, urzędzie. Sporządzanie pism procesowych. Sprawy rodzinne, karne, spadkowe. Obsługa prawna firm.
Close Menu