opinie prawne

Ekspertyzy prawne

Kancelaria adwokacka wydaje pisemne opinie prawne. Ocena ryzyka prawnego. Analiza stanu faktycznego. Interpretacja przepisów prawnych, orzecznictwa.

Na zlecenie klientów sporządzamy opinie prawne w zakresie konkretnych przypadków. Opinia prawna polega na opracowaniu przez adwokata pisemnej analizy przedstawionego przez klienta problemu prawnego.

Podstawa prawna ekspertyzy

W zależności od specyfiki i złożoności przedmiotu opinia prawna może być kompleksowa, tj. może obejmować wiele dziedzin prawa. Sporządzona ekspertyza prawna dotyczy obowiązujących prawnych, uwzględnia wskazania orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Jest poparta argumentacją doktryny i teorii prawa.

Czemu służą opinie prawne?

Sporządzane opinie prawne wyjaśniają problemy prawne klientów, mogą dotyczyć potencjalnych rozwiązań problemu prawnego. Na zlecenie klientów w opinii mogą znajdować się propozycje zastosowania procedur prawnych mających na celu rozwiązanie danego problemu.

Przedstawiamy kwalifikacje prawną stanu faktycznego w oparciu o akty prawne, bieżące orzecznictwo prawne sądów, publikacji prawnych. Opinia prawna może również dotyczyć interpretacji przepisów prawych, zawierać analizę aktów prawnych – umów, regulaminów, uchwał.

Zdarza się również, że celem opinii jest ocena ryzyka wiążącego się z danym sposobem postępowania lub analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową. W takim wypadku opinia prawna zawiera przedstawienie praktyki oraz orzecznictwa sądowego.

Cel sporządzania opinii

Opinia prawna sporządzona przez adwokata pozwala na podjęcie przez klienta wyważonej decyzji w sprawie. Ekspertyza prawna pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków – czy podpisanie konkretnej umowy gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu, jakie jest ryzyko takiego działania, jakie są skutki prawne czy takie działanie jest dla klienta bezpieczne.

Zakres tematyczny opinii prawnych

Kancelaria adwokacka sporządza opinie prawne w zakresie prawa własności, spraw spadkowych, spraw z zakresu prawa pracy. Dokonujemy oceny oraz analizy umów deweloperskich. Wydajemy opinie prawne obejmujące ocenę ryzyka, czy wystąpienie na drogę sądową z określonym roszczeniem ma szansę powodzenia. Jeżeli chcesz zapytać czy kancelaria może dla Ciebie sporządzić opinię prawną, zadzwoń do nas i umów się na poradę prawną.

Struktura opinii prawnej

  1. Przedmiot i cel opinii
  2. Stan faktyczny sprawy
  3. Analiza prawna
  4. Wnioski końcowe

Koszt sporządzenia opinii prawnej

Koszty adwokackie za sporządzenie opinii prawnej zależą od problemu prawnego przedstawionego do analizy oraz pytań, na które ma odpowiadać sporządzona ekspertyza prawna.