Sprawy karne

PRAWO KARNE

Prawo karne jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Prowadzimy sprawy karne oraz świadczymy porady prawne z zakresu prawa karnego. Działamy jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz jako obrońca podejrzanego i oskarżonego. Reprezentujemy stronę w postępowaniu przygotowawczym, w trakcie dochodzenia i śledztwa oraz na etapie sądowym.

Adwokat to osoba, która w sposób kompleksowy prowadzi sprawy z różnych dziedzin prawa, a w szczególności z zakresu prawa karnego. Do adwokata warto zgłosić się na każdym etapie sprawy, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Jako osoba z dużym doświadczeniem prawnym, pomoże Ci przebrnąć przez zawiłości związane z prawem karnym w trakcie postępowania przygotowawczego oraz procesu.

Rola adwokata w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym

Posiadanie obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego jest bardzo ważne. To właśnie na tym etapie jest gromadzony materiał dowodowy, są przesłuchiwani świadkowie i podejrzani. Dlatego warto na tym etapie posiadać obrońcę, który zna się na przepisach prawnych i zrobi wszystko, co możliwe, oczywiście w zgodzie z literą prawa, aby dalszy przebieg procesu był jak najkorzystniejszy dla strony, którą reprezentuje.

W postępowaniu sądowym adwokat podejmuje szereg czynności: przygotowuje różne pisma procesowe, w tym apelację. Zapewnia oskarżonemu obronę w sądzie oraz czuwa nad kierunkiem przebiegu rozprawy zadając na przykład odpowiednia pytania: świadkom, oskarżonemu, biegłemu.

Jak adwokat może pomóc w sprawie karnej?

Występujemy w sprawach karnych, karnych - skarbowych w sądzie,  w prokuraturze, na policji:

 • obrona w postępowaniu karnym podejrzanych, oskarżonych - przestępstwa
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie skazanych w sprawach karych wykonawczych

Reprezentowanie poszkodowanych przestępstwem, wykroczeniem:

 • pełnomocnik pokrzywdzonego
 • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
 • pełnomocnik powoda cywilnego

Sporządzamy pisma sądowe, wnioski:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • odpowiedź na akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • prywatny akt oskarżenia
 • dobrowolne poddanie karze
 • zażalenie, apelacja, kasacja

Sprawy uchylenia lub zmiany środków zapobiegawczych -  tymczasowe aresztowanie, zakaz opuszczania kraju, dozór. Kancelaria prowadzi postępowania o dozór elektroniczny, zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności. Nasi adwokaci sprowadzą czy zatrzymanie przez policję było zasadne.