Podatek od spadku – czego dotyczy?

Podatek od spadku jest zobowiązaniem skarbowy, które powstaje wskutek określonych zdarzeń prawnych. Spadek to odziedziczenie po zmarłej osobie jego dóbr osobistych zapisanych w testamencie, bądź uzyskanych drogą prawną. W skład spadku wchodzą aktywa jak i pasywa. Oznacza to nic innego, iż spadkobierca biorąc na siebie spadek po zmarłym dziedziczy nie tylko jego dobra, ale również jego długi. Przyjmując na siebie spadek bierzemy go z jego dobrodziejstwami jak i długami.

Jak wygląda opodatkowanie spadku?

Co do opodatkowania spadku sprawa jest jasna. Najbliższa rodzina dziedzicząc po zmarłym nie musi płacić podatku pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Inaczej sprawa wygląda, gdy spadkobiercą jest dalsza rodzina bądź ktoś, kto nie jest z spadkodawcą niespokrewniony. Dalsza rodzina i osoniespokrewnione zobowiązane są do uiszczenia podatku od spadku i darowizn. Istnieją trzy grupy opodatkowania spadku i każda z nich ma inną kwotę do granicy, której nie trzeba uiszczać podatku od spadku i darowizn.

Opodatkowanie odszkodowania

Co jednak, gdy wraz z spadkiem osoba niespokrewniona bądź dalsza rodzina otrzyma kwotę pieniężną należną za odszkodowanie? Odszkodowanie nie wchodzi w skład podatku a więc jest z niego zwolnione. Ta część spadku niezależnie od stopnia pokrewieństwa jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Obojętnym jest tutaj również fakt czy odszkodowanie będzie wypłacone od rodzimego ubezpieczyciela czy też zagranicznego. Ustawa o podatku od spadki i darowizn obejmuje tylko i wyłącznie rzeczy tak zwanych aktywów finansowych pozyskiwanych w ramach spadku i darowizny a odszkodowanie do nich nie należy. Zapis taki znajdziemy w Kodeksie Cywilnym. Warto więc go bardzo dobrze poznać.

Podatek od spadku