Sprawy ZUS Adwokat Rzeszów

Emerytury i renty, składki na ubezpieczanie

Ubezpieczenia społeczne to zagadnienie, które dotyczy zarówno podmiotów indywidualnych, jak i firm. Złożoność prawa ubezpieczeniowego sprawia, że w razie wątpliwości czy sporu dotyczącego ubezpieczenia społecznego często niezbędna jest pomoc specjalisty.

Prawnik od spraw ZUS

Oferujemy profesjonalne wsparcie z zakresu poradnictwa, negocjacji, odwołania od decyzji w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Prowadzimy sprawy o:

 • podleganie ubezpieczeniom społecznym (pozorna umowa o pracę, fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej, wyłączenie z ubezpieczenia społecznego)
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, zwrot nienależnie pobranej emerytury, renty, świadczenia rehabilitacyjnego)
 • emerytury –  wcześniejsza emerytura, emerytury pomostowe, emerytura górnicza, emerytura rolnicza, emerytury mundurowe, emerytura nauczycielska, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rekompensat za pracę w warunkach szczególnych
 • renty – renta rodzinna, renta wypadkowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, renta rolnicza oraz renta przyznawana jako świadczenie w drodze wyjątku
 • prawo do zasiłku macierzyńskiego, tacierzyńskiego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, wyrównawczego
 • świadczenia mundurowe – emerytury mundurowe, renty mundurowe
 • emerytury i renty z KRUS
 • przedawnienie składek na ubezpieczenie, zwrot składek, zwrot nadpłaty składek, zaległości z tytułu składek
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • jednorazowe odszkodowanie
 • mały ZUS przedsiębiorcy

Dysponujemy fachową wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem, gwarantując tym samym usługi na najwyższym poziomie. Wyróżniają nas profesjonalizm, rzetelność i oddanie każdej sprawie. Nasi klienci mogą być pewni, że otrzymają od nas informacje zgodnie z bieżącymi przepisami prawa ubezpieczeniowego oraz niezbędne wsparcie w wyjaśnianiu sporów czy dochodzeniu swoich praw. Zajmujemy się zarówno doradztwem klientom indywidualnym, jak i profesjonalną obsługą firm w zakresie ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach spornych toczonych z organami rentowymi, dbając o ich interes i prawidłową interpretację wykładni prawa przez stosowne urzędy.

Na liście naszych usług znajdują się między innymi: konsultacje prawne z zakresu prawa ubezpieczeniowego, opinie prawne na podstawie dostarczonych w sprawie dokumentów, pomoc w zakresie kontroli ZUS (zastrzeżenia do protokołu z kontroli), pomoc w ustaleniu prawa do świadczeń, odwołanie od decyzji ZUS.

Odwołanie od decyzji ZUS

Nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez organ rentowy? Odmówiono Ci należnych świadczeń? Zażądano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia? Toczy się z Twoim udziałem postępowanie wyjaśniające w sprawie? Już na samym początku skorzystaj z fachowej pomocy prawnej specjalisty, aocenić swoje szanse w walce. My ze swojej strony sporządzimy profesjonalne odwołanie od decyzji organu rentowego.

Zasiłek chorobowy i macierzyński

Nie wiesz, czy przysługuje ci zasiłek z tytułu choroalbo urodzenia dziecka? A może uważasz, że urzędnik błędnie ocenił twoją sytuację i odmówił ci świadczenia? Zgłaszając się do naszej kancelarii, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie. Zajmujemy się zarówno doradztwem, jak i pomocą w kontakcie z ZUS. Pomożemy ci zgromadzić niezbędną dokumentacją, zadbamy o jej kompletność, będziemy reprezentować cię przed urzędnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pomożemy ci w ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, zareagujemy, jeśli świadczenie nie jest ci wypłacane we wskazanym w prawie terminie. W razie potrzenapiszemy za ciebie odwołanie od decyzji o odmowie zasiłku. Nasi prawnicy oferują wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zasiłek chorobowy i macierzyński.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Zostałeś niesprawiedliwie potraktowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Odmówiono ci należnego ci świadczenia lub zasądzono zasiłek w zbyt niskiej kwocie? Uważasz, że należy ci się odszkodowanie z tego tytułu? Nasi prawnicy ocenią twoją indywidualną sytuację i udzielą ci niezbędnej w tym zakresie pomocy. Sprawdzą, czy decyzja urzędnika jest zgoda z prawem i będą cię reprezentować przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pomogą ci w zgromadzeniu dokumentacji, poinformują o należnych ci prawach, przygotują pisma z odwołaniem. Odwołując się od decyzji ZUS będziesz potrzebował wsparcia specjalisty – masz wtedy większe szanse na to, że twoja sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, a ty otrzymasz jednorazowe odszkodowanie ZUS w satysfakcjonującej cię kwocie.