Kancelaria od spraw wojskowych

Kancelaria od spraw wojskowych świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa wojskowego. Nasze usługi obejmują żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych. Zajmujemy się wojskowym prawem karnym, wojskowym prawem mieszkaniowym, wojskowym prawem emerytalnym. Nasza kancelaria broni żołnierzy w postępowaniach dyscyplinarnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Sporządzamy odwołania od decyzji i rozkazów dowódców jednostek wojskowych oraz wnosimy skargi na decyzje i rozkazy do sądów administracyjnych.

Adwokat wojskowy dla żołnierza

Adwokat wojskowy udziela pomocy prawnej dla żołnierzy zawodowych wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, żołnierzy rezerwy, kandydatów na żołnierzy zawodowych, pracowników wojska. W ramach naszej oferty możesz również uzyskać poradę prawną oraz kompleksowe doradztwo prawne. Sporządzamy pisemne odwołania od orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, od decyzji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego.

Sprawy dotyczące służb mundurowych

Prawnik do spraw wojskowych reprezentuje żołnierzy jako pełnomocnik i obrońca przed Prokuraturą i Żandarmerią Wojskową w sprawach karnych oraz dyscyplinarnych. Pomagamy żołnierzom w sprawach kadrowych wynikających ze stosunku służbowego. Sporządzimy odwołanie odwołanie od rozkazu personalnego bezpodstawnie odmawiającego awansu na wyższy stopień wojskowy.

Prawo wojskowe